PRÁVNY SERVIS, KTORÝ POSKYTUJEM MOJIM KLIENTOM

Právny servis, ktorý ponúkam svojim klientom je dodávaný prostredníctvom najväčšieho notárskeho úradu v Slovenskej republike, ktorý je partnerom našej kancelárie RE/MAX Plus.

Služby poskytované notárskym úradom:

1) Príprava kúpnych zmlúv vo forme notárskej zápisnice,
2) Notárska úschova penazí,
3) Notárska úschova listín,

1) Príprava zmlúv vo forme notárskej zápisnice:
Právny servis, ktorý zabezpečujem v priebehu transakcie, je dodávaný prostredníctvom spoľahlivého a dlhoročnými skúsenosťami overeného notárskeho úradu, ktorý mi poskytuje kompletný právny servis. Kúpne zmluvy pre mojich klientov sú pripravované priamo notárom vo forme notárskej zápisnice. Pre predávajúcich a kupujúcich to znamená, že notár pripravujúci zmluvy, je v plnom rozsahu zodpovedný za obsah zmluvy a je poistený až do výšky 2 milióny EUR. Príprava zmlúv vo forme notárskej zápisnice má niekoľko výhod oproti bežným súkromným zmluvám. Jedna z výhod je dĺžka katastrálneho konania na katastri, ktorá je oproti štandardným 30 dňom oproti súkromným zmluvám skrátená len na 20 dní v prípade zmlúv vo forme notárskej zápisnice. Druhou podstatnou výhodou je, že sa jedná o jeden z najbezpečnejších spôsobov prípravy zmlúv, kde notár ručí za to, že zmluvy musia byť v súlade s platnými zákonmi SR.

2) Notárska úschova: (vinkulácia finančných prostriedkov prostredníctvom notára)
Notárska úschova je najbezpečnejší spôsob prevodu peňazí pri prevode nehnuteľností pre všetky zúčastnené strany. Bezpečnosť zložených peňazí v notárskej úschove je vyššia aj napríklad oproti vinkulácii peňazí v banke.
Ak chcete aj Vy predávať Vašu nehnuteľnosť najbezpečnejšie alebo Vás len zaujímajú podrobnejšie informácie, tak ma prosím neváhajte kontaktovať.