7. Čo obnáša predaj nehnuteľnosti a ako prebieha celá transakcia?

Predaj nehnuteľnosti je zložitý proces, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu a správne postupy. Tu je prehľad toho, čo obnáša predaj nehnuteľnosti a ako prebieha celá transakcia:

1. Príprava nehnuteľnosti: Pred začatím predaja je dôležité pripraviť nehnuteľnosť. To zahŕňa opravy a údržbu, úpravu interiéru a exteriéru, a tiež získanie potrebnej dokumentácie, ako sú vlastnícke listy, stavebné povolenia a energetický certifikát.

2. Stanovenie ceny: Nasledujúcim krokom je stanovenie správnej ceny nehnuteľnosti. Realitný maklér môže pomôcť s určením správnej trhovej hodnoty na základe podobných predajov v danej lokalite. Správne stanovenie ceny je dôležité pre prilákanie potenciálnych kupcov a dosiahnutie čo najvyššej možnej predajnej ceny.

3. Marketing a prezentácia: Po stanovení ceny je čas na marketing a prezentáciu nehnuteľnosti. To zahŕňa vytvorenie atraktívnych marketingových materiálov, ako sú fotografie, letáky a inzeráty. Realitný maklér zabezpečí, že bude nehnuteľnosť dostatočne viditeľná na relevantných realitných portáloch a sociálnych sieťach.

4. Obhliadka a vyjednávanie: Keď sa nájde záujemca o nehnuteľnosť, nasleduje obhliadka a vyjednávanie. Potenciálny kupujúci si prehliadne nehnuteľnosť a môže položiť otázky týkajúce sa stavu, vybavenia a podmienok predaja. V prípade prejaveného záujmu o ponúkanú nehnuteľnosť nasleduje vyjednávanie o cene a podmienkach predaja.

5. Podpis zmluvy a overenie: Ak sa dosiahne dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim, nasleduje podpis rezervačnej zmluvy, zabezpečenie financovania, vybavenie podkladov potrebných na kúpu nehnuteľnosti a nakoniec podpis kúpnej zmluvy a zmena vlastníctva nehnuteľnosti. Táto zmluva obsahuje všetky podmienky predaja, vrátane ceny, termínu odovzdania nehnuteľnosti a podmienok financovania. V článku „Aký je najbezpečnejší spôsob prevodu nehnuteľnosti sa dočítate, akou formou sú pripravované kúpne zmluvy a ako to robíme my.

6. Financovanie a prevod vlastníctva: Po podpise rezervačnej zmluvy kupujúci začne vybavovať financovanie, ak je to potrebné. Banka vykoná posúdenie žiadosti o hypotéku a ak je schválená, prevedie finančné prostriedky na notársky alebo bankový vinkuláčný účet. Po obdržaní platby sa uskutoční prevod vlastníctva nehnuteľnosti na kupujúceho.

Celý proces predaja nehnuteľnosti môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov, v závislosti od rôznych faktorov, ako je napríklad dostupnosť financovania a vybavenie potrebnej dokumentácie. Je dôležité mať na pamäti, že spolupráca s realitným maklérom môže zjednodušiť a urýchliť celý proces predaja.